Từ một tấm tôn hình quạt có bán kính (R = 6left( {{rm{dm}}} right)) như hình vẽ, người ta làm thành chiếc phễu hình nón. – Sách Toán


DẠNG TOÁN 44 KHỐI TRÒN XOAY BÀI TOÁN THỰC TẾ – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Từ một tấm tôn hình quạt có bán kính (R = 6left( {{rm{dm}}} right)) như hình vẽ, người ta làm thành chiếc phễu hình nón.

Thể tích của khối nón tương ứng gần với số nào sau đây?

A. (68,97,left( {{rm{d}}{{rm{m}}^3}} right)). 

B. (206,91,left( {{rm{d}}{{rm{m}}^3}} right)). 

C. (78,79,left( {{rm{d}}{{rm{m}}^3}} right)). 

D. (208,91,left( {{rm{d}}{{rm{m}}^3}} right)).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có độ dài cung (AB) bằng (6.frac{{5pi }}{4} = frac{{15pi }}{2},,left( {{rm{dm}}} right)) cũng là chu vi đường tròn đáy của hình nón

có bán kính hình nón (r = frac{{15}}{4}left( {{rm{dm}}} right)).

Suy ra chiều cao hình nón là (h = sqrt {36 – frac{{225}}{{16}}}  = frac{{3sqrt {39} }}{4}left( {{rm{dm}}} right)).

Vậy thể tích khối chóp tương ứng là (V = frac{pi }{3}.frac{{3sqrt {39} }}{4}.{left( {frac{{15}}{4}} right)^2} approx 68,97left( {{rm{d}}{{rm{m}}^3}} right)).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ