What can be inferred about the use of geothermal energy in Iceland?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Giải thích: Điều gì có thể được suy ra về việc sử dụng năng lượng địa nhiệt ở Iceland?

A. nó được sử dụng rộng rãi hình thức năng lượng để sưởi ấm nhà.

B. Hai mươi phần trăm năng lượng địa nhiệt được tạo ra được sử dụng để làm nóng các doanh nghiệp.

C. Nó không hiệu quả để sử dụng trong nhà riêng.

D. Nó hiệu quả gấp 80 lần các dạng năng lượng truyền thống.

Dịch nghĩa: “A prime axample of effective geothermal use in Iceland, a region of high geothermal activity where over 80 percent of private homes are heated by geothermal power.”  (Một ví dụ điển hình về việc sử dụng địa nhiệt hiệu quả ở Iceland, một khu vực có hoạt động địa nhiệt cao, nơi hơn 80% nhà riêng được làm nóng bằng năng lượng địa nhiệt.)

=> Được sử dụng rộng rãi.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ