What does the passage mainly discuss?t


 • Câu hỏi:

  What does the passage mainly discuss?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức:

  A. Sự khác biệt lịch sử giữa ba thành phố lớn của Hoa Kỳ.

  B. Sự phát triển của các con đường thương mại qua các thành phố của Hoa Kì.

  C. Sự tương phản trong các mô hình định cư ở Hoa Kỳ.

  D. Tầm quan trọng của vị trí địa lí đối với sự phát triển của các thành phố ở Hoa Kì.

  Từ đoạn 1 đến hết đều nói lên tầm quan trọng của vị trí với sự phát triển 

  Chọn đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ