What kind of employment would teenagers like to have


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Dịch đề bài: Thanh thiếu niên muốn làm loại công việc nào?

A. Công việc tương tự như cha mẹ của chúng

B. Công việc mang lại sự hài lòng cho chúng

C. Công việc đồng thời có thể là một sở thích

D. Công việc có sự ổn định kinh tế

1. Although 80% of them have no intention of following in their parents’ footsteps, 69% still turn to their parents for advice. They look at their working future in a different way to their parents-Khoảng 80% không có ý định theo bước chân của cha mẹ chúng, 69% vẫn cẩn cha mẹ tư vấn. Chúng nhìn thấy tương lai công việc theo một cách khác với cha mẹ của chúng. → Thông tin không ủng hộ phương án A → loại A.

2. A job for life is not in their vocabulary; neither is a dead-end but secure job that is boring but pays the bills. Almost half the boys surveyed expected that their hobbies would lead them into the right sort of job, while most girls seemed determined to avoid traditionally female careers such as nursing: Một công việc cho cuộc sống không nằm trong từ vựng của họ; đó không phải là một công việc cuối cùng nhưng ổn định, mà ổn định thì buồn chán, nhưng mà đủ để trả được các hóa đơn. Gần nửa các cậu bé được khảo sát mong rằng sở thích của họ sẽ giúp họ chọn được loại công việc phù hợp, trong khi hầu hết các cô gái quyết tâm tránh các nghề nghiệp truyền thống của nữ giới như điều dưỡng.

→ Sở thích có thể giúp họ lựa chọn được công việc phù hợp # công việc đồng thời là một sở thích, nghĩa khác nhau hoàn toàn → Loại C

Trong đoạn trên có đề cập đến ổn định kinh tế nhưng công việc ổn định thì nhàm chán → công việc ổn định kinh tế chưa phải là loại công việc mà hầu hết thanh thiếu niên muốn → loại D

→ Chọn phương án B vì sở thích có thể giúp họ lựa chọn được công việc phù hợp → ngụ ý là công việc đó phải mang lại sự hài lòng và niềm vui cho họ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ