Học Toán 9 Chương 1 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Căn thức bậc hai  Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi (sqrt{A}) là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn, hay biểu thức dưới dấu căn. (sqrt{A}) xác định (hay có nghĩa) khi A có giá trị không âm. 1.2. Hằng đẳng …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ