Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O( xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ là


 • Câu hỏi:

  Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O( xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  C2H2 + H2O (mt: HgSO4) → CH3CHO • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ