Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là – Sách ToánCâu hỏi:
Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là

A. (y = 8x – 2).

B. (y = 8x + 5).

C. (y = 8x – 8).

D. (y = 8x + 14).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (y’ = 4{x^3} + 4x)

Với ({x_0} = 1 Rightarrow y'({x_0}) = y'(1) = 8). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};{rm{ }}6} right)) là(y = 8left( {x – 1} right) + 6) hay (y = 8x – 2).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ