Cho sơ đồ điều chế và thu khí metan như hình vẽ


 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ điều chế và thu khí như hình vẽ:

  Phát biểu đúng nhất là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  CH4 không phản ứng với nước Brom nên không làm mất màu.  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ