Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Người ta làm một cái chụp đèn có bốn mặt giống nhau, mỗi mặt có dạng hình thang cân ( Hình 35). Trong đó, khung của mỗi mặt được cấu tạo bởi các đoạn ống trúc nhỏ, đoạn ống trúc để làm các cạnh đáy lớn dài 20cm, đoạn ống trúc để làm cạnh đáy nhỏ dài 12cm và đoạn ống trúc để làm các cạnh bên dài 30cm. Hãy tính tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn như thế.

Video hướng dẫn giải

– Tính tổng độ dài các đoạn ống trúc làm thành các cạnh đáy và các cạnh bên

Lời giải chi tiết

Tổng độ dài các đoạn ống trúc làm thành đáy lớn là:

20.4 =80 (cm). 

Tổng độ dài các đoạn ống trúc làm thành đáy nhỏ là:

12.4 =48 (cm). 

Tổng độ dài các đoạn ống trúc làm các cạnh bên là:

30.4 =120 (cm). 

Tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn như thế là:

80+48+120 = 248 (cm)

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ