Hình thức xử phạt chính đối với những người vi phạm hành chính là gì?


 • Câu hỏi:

  Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là phạt tiền, cảnh cáo.

  Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ