Học Bài Ôn tập cuối năm SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Ôn tập cuối năm SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

1.1. Lý thuyết cần nhớ

– Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100

– Biết cấu tạo của số có hai chữ số.

– Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

– Xác định số liền trước, số liền sau của một số.

– Vận dụng các phép tính vào giải các bài toán có lời văn.

– Đo độ dài và vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài cho trước.

1.2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Đếm các số

–  Các số có hai chữ số bao gồm chữ số hàng chục được viết trước rồi đến chữ số hàng đơn vị.

– Số có hai chữ số bao gồm số chục là số đứng ở phía trước và đơn vị là số nằm ở phía sau.

– So sánh các chữ số hàng chục rồi so sánh tiếp các chữ số hàng đơn vị.

Dạng 2: So sánh

Muốn so sánh giá trị của hai hoặc nhiều phép cộng các số có hai chữ số thì cần thực hiện phép tính rồi so sánh các kết quả vừa tìm được.

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần) hoặc ngược lại, từ lớn đến bé (giảm dần)

Dạng 4: Thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100

– Đặt tính thẳng cột, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

– Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ