Học Bài Thực hành và trải nghiệm em và các bạn SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Thực hành và trải nghiệm em và các bạn SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

1.1. Đếm số

– Nhận biết tên gọi chục, đơn vị, quan hệ giữa chục và đơn vị.

– Sử dụng cấc thuật ngữ chục, đơn vị khi lập số.

– 10 đơn vị bằng một chục

– 1 chục bằng 10 đơn vị

1.2. Xem đồng hồ

– Biết xem và đọc giờ đúng, vẽ hoặc quay kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.

– Nhận biết được các thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày.

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ