[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung


Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong đồng hồ bên, khi kim dài chạy qua số 1, số 2, số 3 thì đồng hồ chỉ:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung

A. 3 giờ                         B. 12 giờ 15 phút                         C. 1 giờ 15 phút

Lời giải:

Đáp án C

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

Trong tháng 7, Rô-bốt có tham dự 4 cuộc thi khác nhau. Lịch thi được cho như trong hình vẽ

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung

Vậy Rô-bốt thi vẽ vào ngày 5 tháng 7

       Rô-bốt thi đấu võ thuật vào ngày …………………………

       Rô-bốt thi bơi vào ngày …………………………

       Rô-bốt thi hát vào ngày …………………………

Lời giải:

       Rô-bốt thi đấu võ thuật vào ngày 31 tháng 7

       Rô-bốt thi bơi vào ngày 23 tháng 7

       Rô-bốt thi hát vào ngày 11 tháng 7

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lớp học bóng rổ bắt đầu vào lúc 15 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ. Học sinh không thể tham gia lớp học nếu vào lớp muộn.

Biết thời gian đến lớp của các bạn là:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung

Vậy những bạn không thể tham gia lớp học đó là: ………………………..

Lời giải:

Vậy những bạn không thể tham gia lớp học đó là: bạn thứ hai và Rô-bốt

Bài 4: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung

Rô-bốt kết thúc học hát lúc ……. giờ ……. phút.

b, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 32: Luyện tập chung

Rô-bốt bắt đầu rửa bát lúc ……. giờ ……. phút.

Lời giải:

a, Rô-bốt kết thúc học hát lúc 9 giờ 30 phút.

b, Rô-bốt bắt đầu rửa bát lúc 7 giờ 15 phút.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ