Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích (2020)(left( {{m^2}} right)). Người chủ muốn mở rộng khuôn viên thành khu sinh thái mới có dạng hình tròn ngoại tiếp mảnh vườn cũ. Diện tích nhỏ nhất của phần đất được mở rộng thêm gần nhất với kết quả nào sau đây (tham khảo hình vẽ dưới). – Sách ToánMột mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích (2020)(left( {{m^2}} right)). Người chủ muốn mở rộng khuôn viên thành khu sinh thái mới có dạng hình tròn ngoại tiếp mảnh vườn cũ. Diện tích nhỏ nhất của phần đất được mở rộng thêm gần nhất với kết quả nào sau đây (tham khảo hình vẽ dưới). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ