Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B


 • Câu hỏi:

  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ({u_A} = {u_B} = 6cos left( {10pi t} right),left( {cm} right)) (t tính bằng s), vận tốc truyền sóng v = 3 m/s. Cố định nguồn A và tịnh tiến nguồn B (ra xa A) trên đường thẳng qua AB một đoạn 10cm thì tại vị trí trung điểm O ban đầu của đoạn AB sẽ dao động với biên độ là

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Khi chưa tịnh tiến nguồn, ta có ({d_1} – {d_2} = 0)

  + Khi tịnh tiến nguồn B một đoạn (10cm) ( Rightarrow left{ begin{array}{l}{d_1}’ = {d_1}\{d_2}’ = {d_2} + 10end{array} right. Rightarrow {d_2}’ – {d_1}’ = 10cm)

  Biên độ của điểm O:

  (begin{array}{l}{A_O} = 12left| {cosleft( {pi dfrac{{{d_2}’ – {d_1}’}}{lambda }} right)} right|\ = 12left| {cosleft( {pi dfrac{{10}}{{60}}} right)} right| = 6sqrt 3 cmend{array})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ