[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Thời khóa biểu


Để biết được các môn học trong ngày, trong tuần, em xem thời khóa biểu.

Trả lời câu hỏi:

1. Thời khóa biểu của ngày thứ Hai:

 • Buổi sáng: Hoạt động trải nghiệm, Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt.

 • Buổi chiều: Tiếng Anh, Tự học có hướng dẫn

2. Sáng thứ Hai có 4 tiết.

3. Thứ Năm có: Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, Toán, Tự nhiên xã hội.

4. Nếu không có thời khóa biểu em sẽ gặp những khó khăn trong việc chuẩn bị bài mới và soạn sách vở cho ngày đi học tiếp theo.

Luyện tập

1. Dựa vào thời khóa biểu trên, hỏi-đáp theo mẫu

Dựa vào thời khóa biểu trên, hỏi-đáp theo mẫu

2. Nói một câu giới thiệu một môn học hoặc hoạt động ở trường mà em biết.

Mẫu: Tiếng Việt là môn học tôi yêu thích nhất.

Bài làm:

Luyện tập

1. 

2. Ví dụ: Âm nhạc là môn học tôi rất yêu thích.

Viết 

1. Nghe-viết: Thời khóa biểu (Từ đầu đến buổi-tiết-môn).

2. Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

3. Chọn a hoặc b:

Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

Bài làm:

2. 

 • thước kẻ

 • cây kéo

 • cái cặp

3.

 Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

Luyện tập

1. Dựa vào tranh, tìm từ ngữ:

Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động

 • Chỉ sự vật

 • Chỉ hoạt động

2. Đặt một câu nêu hoạt động với từ ngữ vừa tìm được.

Bài làm:

1. 

 • đọc sách 

 • vẽ tranh

 • đánh đàn

 • tập thể dục

 • nhảy dây

 • đá cầu

 • tán gẫu

2. Giờ ra chơi, em thường chơi đá cầu cùng các bạn.

Luyện viết đoạn

1. Quan sát tranh, kể lại các hoạt động của bạn Nam.

Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động

 

2. Viết thời gian biểu của em từ 5h chiều đến lúc đi ngủ.

Bài làm:

1. 

 • 7 giờ sáng: Nam đi học

 • 8 giờ sáng: Nam đang học trong lớp

 • 9 giờ 30 phút: Nam ra chơi với các bạn

 • 11 giờ 30 phút: Nam ăn cơm trưa.

2. Thời gian biểu

Thời gian Hoạt động
17:00 Đi học về 
17:30  Chạy bộ cùng anh trai
18:00  Tắm rửa
19:00 Ăn cơm tối
20:00-21:30 Học bài
22:00 Đi ngủLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ