Số IV được đọc là:


 • Câu hỏi:

  Số IV được đọc là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: C

  Số IV được đọc là: Bốn • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ