Số lớn nhất trong các số : (49; 376 ;)( 49; 736 ; 38 ;999 ; 48; 987) là:


 • Câu hỏi:

  Số lớn nhất trong các số : (49; 376 ;)( 49; 736 ; 38 ;999 ; 48; 987) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B. (49; 736).  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ