The word address” in in paragraph 6 can be replaced by …………..


 • Câu hỏi:

  The word “address” in in paragraph 6 can be replaced by …………..

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A

  “address” = solve: giải quyết • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ