Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon.


 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là (frac{117}{7}). Giá trị của m là?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  (begin{matrix} C_4H_10 & rightarrow & C_3H_6 & + & CH_4 \ x & & x & & x end{matrix})
  C4H10 dư Sau khi tác dụng với Br2 thì C3H6 còn lại là (n_{C_3H_6}=(x – 0,04)) mol
  Ta có (58times (x + y) = m)
  Ta lại có (frac{58y + 42times (x – 0,04) + 16x}{0,21} = 117times frac{2}{7})
  (Rightarrow 58times (x + y) = 8,7 = m) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ