TOÀN TẬP NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG (2021) – Sách Toán


Chương 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 2
§1 – NGUYÊN HÀM 2
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Nguyên hàm và tính chất . . . . . . .
1.1 Nguyên hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Phương pháp tính nguyên hàm . . . . .
2.1 Phương pháp tính nguyên hàm đổi biến số . . . . . . . . . . . 3
2.2 Phương pháp tính nguyên hàm từng phần . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Bảng nguyên hàm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.4 Bảng nguyên hàm mở rộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B CÁC DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP. . . . . . . . . . . . . .
| Dạng 1.1: Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
| Dạng 1.2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
| Dạng 1.3: Nguyên hàm từng phần . . . . . . . . . . .
C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
1. Mức độ nhận biết . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Tài liệu nội bộ – ÔBiên soạn: Những nẻo đường phù sa

Chúc các em học tốt!
———– xem file pdf—


————–
== LINK DOWNLOAD file đề ===
DOWNLOAD PDF
=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ