Trang 19 tuổi, cô mở một của hàng tạp hóa tại khu phố mình ở. Theo em B đang thực hiện tốt quyền nào?


 • Câu hỏi:

  Trang 19 tuổi, cô mở một của hàng tạp hóa tại khu phố nơi mình ở. Theo em B đang thực hiện tốt quyền nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trang 19 tuổi, cô mở một của hàng tạp hóa tại khu phố nơi mình ở. Theo em B đang thực hiện tốt quyền bình đẳng trong kinh doanh.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ