Bài: Vị trí | Giải Bài Tập Hay


Hướng dẫn học bài: Vị trí trang 12 sgk Toán 1 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cùng học dể phát triển năng lực” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Nói vị trí.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vị trí

Hướng dẫn:

a. 

 • Hộp bút ở trên hộp bút xanh. Hộp bút xanh ở dưới hộp bút vàng.
 • Hộp bút xanh ở trên hộp bút tím. Hộp bút tím ở dưới hộp bút xanh.
 • Hộp bút xanh ở giữa hộp bút vàng và hộp bút tím.
 • Hộp bút đỏ ở trên chiếc ô tô. Chiếc ô tô ở dưới hộp bút đỏ.
 • Chiếc ô tô ở trên chiếc máy bay. Chiếc máy bay ở dưới chiếc ô tô.
 • Chiếc ô tô ở giữa hộp bút đỏ và chiếc máy bay.

b.

 • Bạn Cúc ngồi trước bạn An và bạn Nam.
 • Bạn Nam ngồi sau bạn Cúc.
 • Bạn Nam ngồi trước bạn An.
 • Bạn An ngồi sau bạn An.
 • Bạn Nam ngồi giữa bạn An và bạn Cúc.

c. 

 • Bạn Hoa ngồi bên trái bạn Hải.
 • Bạn Mai ngồi bên phải bạn Hải.
 • Bạn Hải ngồi ở giữa bạn Hoa và bạn Mai.

2. Chỉ đúng bàn của từng bạn.

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vị trí

Từ khóa tìm kiếm google:

bộ sách cùng học để phát triển năng lực, toán lớp 1 tập 2 bộ cùng học để phát triển năng lực, toán 1 bài vị tríLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ