Bên thuê nhà không trả tiền đúng thời điểm, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên cho thuê. Đó là hành vi vi phạm pháp luật nào?


 • Câu hỏi:

  Bên thuê nhà không trả tiền đúng thời điểm, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên cho thuê. Đó là hành vi vi phạm pháp luật nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bên thuê nhà không trả tiền đúng thời điểm, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên cho thuê. Đó là hành vi vi phạm pháp luật dân sự.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ