Cho các hình vẽ dưới đây. Hình nào là hình có tâm đối xứng?


 • Câu hỏi:

  Cho các hình vẽ dưới đây

  Hình nào là hình có tâm đối xứng?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình a) và Hình c) là hình có tâm đối xứng.

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ