_______ does not exist yet, but scientists are working hard to create computers that can think like human beings.


 • Câu hỏi:

  _______ does not exist yet, but scientists are working hard to create computers that can think like human beings.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Artificial intelligence: Trí thông minh nhân tạo

  Dịch nghĩa: Trí thông minh nhân tạo chưa tồn tại, nhưng các nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tạo ra các máy tính có thể suy nghĩ như con người.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ