Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là – Sách Toán


Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là

Câu hỏi:
Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là

A. (4.)

B. (3.)

C. (5.)

D. (6.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có ( – 1 le sin x le 1)(forall x), nên từ bảng biến thiên suy ra (fleft( {sin x} right) – 1 = 0)

( Leftrightarrow fleft( {sin x} right) = 1)( Leftrightarrow sin x = 0)( Leftrightarrow x = kpi )

Mà (x in left[ { – 2pi;2pi } right] Rightarrow x =- 2pi; – pi;0;pi;2pi )

Vậy số nghiệm của phương trình là 5 nghiệm.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ