Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình v Gọi (m) là số nghiệm của phương trình (fleft( {fleft( x right)} right) = 1). Khẳng định nào sau đây là đúng? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình v Gọi (m) là số nghiệm của phương trình (fleft( {fleft( x right)} right) = 1). Khẳng định nào sau đây là đúng? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ