Cho hàm số (y = fleft( x right))liên tục trên (mathbb{R})có đồ thị như hình vẽ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m)để phương trình (fleft( {fleft( x right) + m} right) + 1 = fleft( x right) + m) có đúng 3 nghiệm phân biệt trên(left[ { – 1;1} right]) – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right))liên tục trên (mathbb{R})có đồ thị như hình vẽ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m)để phương trình (fleft( {fleft( x right) + m} right) + 1 = fleft( x right) + m) có đúng 3 nghiệm phân biệt trên(left[ { – 1;1} right]) – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ