Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là – Sách ToánCâu hỏi:
Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là

A. (0).

B. (1).

C. (2).

D. (3).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét hàm số (fleft( x right) = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)). Điều kiện (x > 1).

Đường thẳng (y = – x + 2) có hệ số góc ({k_1} = – 1), suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là ({k_2} = 1).

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình (f’left( x right) = 1).

Ta có (f’left( x right) = 1)⇔(x – frac{1}{{x – 1}} = 1)⇔({x^2} – 2x = 0 Leftrightarrow x = 2) (do điều kiện (x > 1)).

Vậy có (1) tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ