CHUYÊN ĐỀ 25. NGUYÊN HÀM – ôn thi TN THPT


CHUYÊN ĐỀ 25. NGUYÊN HÀM – ôn thi TN THPT – FILE WORD

TRONG THƯ MỤC SHARE CÓ 3 PHẦN TỪ tb ĐẾN GIỎI.

CÁC BẠN THEO THƯ MỤC TẢI FILE WORD VỀ SỬ DỤNG .

NGUỒN: NBV

LINK DOWNLOAD

TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – MỨC ĐỘ 9-10 ĐIỂM

Dạng 1. Định m để GTLN-GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối thỏa mãn điều kiện cho trước

LINK DOWNLOAD CHUYÊN ĐỀ FILE WORD

———–Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ