Đâu là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng?


 • Câu hỏi:

  Đâu là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với rừng đặc dụng: bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên (sgk trang 59)

  => Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ