Đề tham khảo ĐGNL (TEAM EMPIRE) – theo chuẩn ĐHQG Hà Nội – 2022 – Lần 1 – Sách Toán


Đề tham khảo ĐGNL (TEAM EMPIRE) – theo chuẩn ĐHQG Hà Nội – 2022 – Lần 1

==========
booktoan.com chia sẻ đến các em Đề tham khảo Đánh giá năng lực (ĐGNL) – ĐHQG Hà Nội – 2021 – Lần 1. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong LẦN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022.
NGUỒN: FB
———– xem file pdf—

=============

===========
== LINK DOWNLOAD ===

DOWNLOAD file de DGNL HNLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ