Cho biết tế bào nào tiết ra insulin khi lượng đường trong cơ thể tăng cao?


 • Câu hỏi:

  Cho biết tế bào nào tiết ra insulin khi lượng đường trong cơ thể tăng cao?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tế bào beta trong tuyến tụy tiết ra insulin khi lượng đường trong máu tăng cao trong khi tế bào alpha trong tuyến tụy tiết ra glucagon khi lượng đường trong máu giảm xuống. Insulin hoạt động như một phân tử truyền tin ngoại bào.

  Đáp án D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ