GPS systems help a lot of people to ___________ on land, on the sea, and in the air.


 • Câu hỏi:

  GPS systems help a lot of people to ___________ on land, on the sea, and in the air.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  help somebody to V

  Dịch nghĩa: Hệ thống GPS giúp rất nhiều người di chuyển trên đất liền, trên biển và trên không.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ