Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai?


 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm đó nên D sai.

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ