Học Bài Độ dài SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Độ dài SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

Câu 1: Quan sát hình vẽ và điền từ ” dài hơn”, “ngắn hơn” thích hợp vào chỗ chấm:

Cây thước màu cam ……….cây thước màu vàng.

Cây thức màu vàng ……….cây thước màu cam.

Hướng dẫn giải

Cây thước màu cam dài hơn cây thước màu vàng.

Cây thước màu vàng ngắn hơn cây thước màu cam.

Câu 2: Quan sát hình vẽ và điền từ “dài nhất “, “ngắn nhất” thích hợp vào chỗ chấm:

Cây bút màu vàng……..

Cây bút màu đỏ……..

Hướng dẫn giải

Cây bút màu vàng dài nhất

Cây bút màu đỏ ngắn nhất

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ