Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) sụp đổ ở Nam Phi chính xác được cho đã chứng tỏ điều gì?


 • Câu hỏi:

  Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) sụp đổ ở Nam Phi chính xác được cho đã chứng tỏ điều gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Apacthai là một hình thái/ biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân ở Nam Phi => Chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ (năm 1993) đã đánh dấu một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân cũng bị xóa bỏ.

  Đáp án cần chọn là: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ