Intelligent ___________ are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, and the military.


 • Câu hỏi:

  Intelligent ___________ are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, and the military.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Machine: máy móc

  Dịch nghĩa: Máy móc thông minh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngành công nghiệp nặng, kinh doanh thuốc bệnh viện, và quân đội.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ