Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi v�


 • Câu hỏi:

  Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Lycopen có công thức phân tử C40H56 có độ bất bão hòa:

  (k = frac{{40.2 + 2 – 56}}{2} = 13) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ