Nghiệm của phương trình (sin 2x – sqrt 3 sin x = 0) là:


 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình (sin 2x – sqrt 3 sin x = 0) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  (begin{array}{l},,,,,sin 2x – sqrt 3 sin x = 0\ Leftrightarrow 2sin xcos x – sqrt 3 sin x = 0\ Leftrightarrow sin xleft( {2cos x – sqrt 3 } right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}sin x = 0\cos x = dfrac{{sqrt 3 }}{2}end{array} right.\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = kpi \x =  pm dfrac{pi }{6} + k2pi end{array} right.,,left( {k in mathbb{Z}} right)end{array})

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ