[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Mẹ


Nói về việc mà người thân thường làm để chăm sóc em.

Đáp án chi tiết:

Khi em bị ốm, mẹ nấu cháo cho em ăn, đo thân nhiệt, dùng khăn chườm trán cho em, mua thuốc cho em uống,…

1. Đọc: Mẹ

1. Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức?

2. Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon.

3. Hai dòng thơ sau cho em biết điều gì? 

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Các con thức rất khuya

Những ngôi sao thức rất khuya

Mẹ thức rất khuya vì con

4. Trong câu thơ cuối bài thơ, người mẹ được so sánh với hình ảnh nào?

Đáp án chi tiết:

1. Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức: Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

2. Từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon: ru, quạt, thức

3. Hai dòng thơ sau cho em biết: Mẹ thức rất khuya vì con

4. Trong câu thơ cuối bài thơ, người mẹ được so sánh với hình ảnh: ngọn gió của con.

2. Viết: Em là con ngoan.

3. Tìm từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Mẹ

Đáp án chi tiết:

Từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây: con, mẹ, ông, bà, cháu.

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Câu nào dưới đây dùng để kể về việc làm của mẹ?

 • Mẹ em là cô giáo à?
 • Mẹ đã về nhà chưa?
 • Mẹ em đang nấu cơm.

b) Cuối những dòng nào dưới đây có thể dùng dấu chấm:

 • Em đi học về
 • Ông đang làm việc ở đâu
 • Bà tưới cây trong vườn

Đáp án chi tiết:

a) Câu dùng để kể về việc làm của mẹ”

 • Mẹ em đang nấu cơm.

b) Cuối những dòng dưới đây có thể dùng dấu chấm:

 • Em đi học về
 • Bà tưới cây trong vườn
 • Chơi trò chơi Bàn tay diệu kì
 • Nói về việc người thân đã làm để giúp em

Đáp án chi tiết:

Bàn tay mẹ giúp em chải tóc, mặc quần áo, đeo cặp, đi giày,..Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ