Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là


 • Câu hỏi:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ