The word ‘congested’ in paragraph 1 could best be replaced by ___.


 • Câu hỏi:

  The word ‘congested’ in paragraph 1 could best be replaced by ___.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B

  congested = crowded (a): đông đúc • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ