This_______disease caused a lot of complications during the treatment procedure.


 • Câu hỏi:

  This_______disease caused a lot of complications during the treatment procedure.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  life-threatening : đe dọa đến tính mạng

  Dịch nghĩa: Bệnh đe dọa tính mạng này gây ra nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ