Tìm tập xác định của hàm số (y = dfrac{{cot left( {2x} right)}}{{cos left( {2x} right)}}).


 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số (y = dfrac{{cot left( {2x} right)}}{{cos left( {2x} right)}}).

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: D

  Hàm số (y = dfrac{{cot left( {2x} right)}}{{cos left( {2x} right)}}) xác định ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sin 2x ne 0\cos 2x ne 0end{array} right. Leftrightarrow sin 4x ne 0 Leftrightarrow 4x ne kpi  Leftrightarrow x ne dfrac{{kpi }}{4}).

  Vậy TXĐ của hàm số là (D = mathbb{R}backslash left{ {dfrac{{kpi }}{4};,,k in mathbb{Z}} right}).

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ