Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?a) Số trục đối xứng của tam giác đều nhỏ hơn số trục đối x�


 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  a) Số trục đối xứng của tam giác đều nhỏ hơn số trục đối xứng của hình thoi.

  b) Hình tròn có một trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn.

  c) Hình thang cân có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

  d) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là hai đường chéo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tam giác đều có 3 trục đối xứng, hình thoi có 2 trục đối xứng nên a) sai.

  Hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm nên b) sai.

  Hình thang cân không có tâm đối xứng nên c) sai.

  Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là hai đường thẳng nối trung điểm của hai cạnh đối diện nên d) sai.

  Vậy không có phát biểu nào đúng.

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ