Why don’t you come next time? – ______ ”.


 • Câu hỏi:

  “Why don’t you come next time? – “______ ”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  “Why don’t you come next time?”

  – It sounds great.

  – Sure. Why not?

  Dịch: “Tại sao bạn không đến lần sau?”

  – Nghe hay đấy.

  – Chắc chắn. Tại sao không?

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ