Why was this passage written?


 • Câu hỏi:

  Why was this passage written?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  To describe the outcome of a scientific competition.

  Tạm dịch

  Để mô tả kết quả của một cuộc thi khoa học.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ