Giải SBT Toán 12 Bài 2: Mặt cầu

1. Giải bài 2.13 trang 60 SBT Hình học 12 Trong mặt phẳng (α) cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với (α) ta lấy một điểm S tùy ý, dựng mặt phẳng (β) đi qua A và vuông góc với đường thẳng SC. Mặt phẳng (β) cắt […]

Xác định tham số thực m để phương trình ({{x}^{2}}+{{y}^{2}}-4x+4y+8-m=0) có nghiệm duy nhất (left( x;y right)) thỏa mãn bất phương trình (log _{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2}^{{}}left( 2x+2y+4 right)ge 1).

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Xác định tham số thực m để phương trình ({{x}^{2}}+{{y}^{2}}-4x+4y+8-m=0) có nghiệm duy nhất (left( x;y right)) thỏa mãn bất phương trình (log _{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2}^{{}}left( 2x+2y+4 right)ge 1). Link Hoc va de thi 2021

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường (y = 2{x^2}), (y = frac{{{x^2}}}{8}), (y = – x + 6). Tính diện tích hình phẳng D nằm bên phải của trục tung

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường (y = 2{x^2}), (y = frac{{{x^2}}}{8}), (y =  – x + 6). Tính diện tích hình phẳng D nằm bên phải của trục tung   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải […]

Phân tích hình tượng chiếc thuyền trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

1. Suy nghĩ của em về hình tượng chiếc thuyền Nguyễn Minh Châu là nhà văn có sáng tạo đặc biệt về tình huống truyện, bên cạnh đó nhà văn Nguyễn Minh Châu còn có một hệ thống những biểu tượng độc đáo, không phải ngẫu nhiên mà có người cho rằng Nguyễn Minh Châu […]

Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho hai điểm (A(1;2; – 3)) và (B( – 3;6; – 1)). Hình nón (left( {{N_1}} right)) có đỉnh A, chiều cao AB, bán kính đáy ({r_1}). Một hình nón (left( {{N_2}} right)) có đỉnhB và có đáy là một thiết diện nằm trên (left( alpha  right)) và song song với đáy của hình nón (left( {{N_1}} right)). Biết mặt phẳng (left( alpha  right)) có dạng (2x + by + cz + d = 0) sao cho thể tích khối nón (({N_2}))đạt giá trị lớn nhất. Tính (b + c + d). – Sách Toán

Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho hai điểm (A(1;2; – 3)) và (B( – 3;6; – 1)). Hình nón (left( {{N_1}} right)) có đỉnh A, chiều cao AB, bán kính đáy ({r_1}). Một hình nón (left( {{N_2}} right)) có đỉnhB và có đáy là một thiết diện nằm trên (left( alpha  […]

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên R và có (fleft( 1 right)=1,fleft( -1 right)=-frac{1}{3}.) Đặt (gleft( x right)={{f}^{2}}left( x right)-4fleft( x right).) Cho biết đồ thị của (y={f}’left( x right)) có dạng như hình vẽ dưới đây Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên R và có (fleft( 1 right)=1,fleft( -1 right)=-frac{1}{3}.) Đặt (gleft( x right)={{f}^{2}}left( x right)-4fleft( x right).) Cho biết đồ thị của (y={f}’left( x right)) có dạng như hình vẽ dưới đây Mệnh đề nào sau đây đúng? – Học trắc nghiệm Link Hoc […]

Chuyển đến thanh công cụ